ÚVOD

Maklérska spoločnosť

Prioritou našej spoločnosti je získať si dôveru klienta zabezpečením kvalitných poistných podmienok, pretože naša činnosť je dlhodobá. Uzatvorením poistnej zmluvy naša úloha vôbec nekončí.

N

aša spoločnosť vznikla v roku 1993 ako nezávislá maklérska spoločnosť na základe povolenia Ministerstva fnancií SR. Naša spoločnosť sa zaoberá výlučne službami v oblasti poistenia a to vo všetkých jeho odvetviach. Je jedným zo zakladajúcich členov SAMP (Slovenská asociácia maklérov v poisťovníctve).

Patríme medzi najväčšie maklérske spoločnosti na Slovensku. Na trhu pôsobíme už vyše 30 rokov a získali sme si dôveru viac ako 600 firiem pôsobiacich na území Slovenska.

Našou úlohou je poskytnúť svojmu klientovi všestranné poradenské a sprostredkovateľské služby. Vyhľadávame u zákazníka riziká, ktoré by mohli ohroziť jeho hospodársku činnosť. Máme prehľad o tom, aké produkty jednotlivé poisťovne ponúkajú a za akých podmienok.

Zameranie na detaily
85%
Efektivita
95%
Profesionalita
100%

Našou povinnosťou je obhajovať záujmy klienta a súčasne rešpektovať pravidlá a zvyklosti poistného trhu, dodržiavať maximálnu diskrétnosť voči všetkým stranám, čo nám umožňuje najmä naša nezávislosť.