Aktuality

MONITORING POISTNÉHO TRHU


Neustále sledujeme aktuálnu situáciu a vývoj na poistnom trhu. Našim klientom tak dokážeme zabezpečiť kvalitnú poistnú ochranu, s využitím najnovších produktov, ktoré ponúkajú jednotlivé poisťovne.

Najvýhodnejšie poistenie bytových domov

• garancia úspory nákladov, najnižšia cena poistenia
• najširší rozsah poistného krytia (vrátane rizík ako sprejeri,  atmosférické zrážky, zatečenie strechy, krížová zodpovednosť, atď)
• súčinnosť pri vybavovaní poistných udalostí
• bezplatná analýza existujúcich poistných zmlúv

Povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel (PZP)

• garancia najnižšej ceny
• porovnajte si nami vypracovanú ponuku s vašim terajším poistením alebo s konkurenčnou ponukou a presvedčte sa o výhodnosti našej ponuky
• jednotlivé poisťovne ponúkajú akcie podľa typu a kubatúry vozidiel, len my vám zabezpečíme prehľad a uplatnenie každej akcie a zľavy
• k PZP zabezpečíme aj poistenie skiel v rôznych variantách

Ochrana pred následkami kybernetických rizÍk

• Cyber riziká sú súčasťou nášho života a sveta plného informácií a informačných technológií
• každá spoločnosť, ktorá prichádza do styku s elektronickými dátami je vystavená Cyber rizikám
• CyberEdge napomáha pri zmierňovaní nielen finančných dopadov úniku, zneužitia alebo straty dát, ale zmierňuje aj dopady na reputáciu spoločnosti a IT systémy