O nás

Naše dlhoročné skúsenosti radi a ochotne zúročíme aj vo Váš prospech

30 ROKOV NA POISTNOM TRHU

Našim klientom poskytujeme všestranné poradenské a sprostredkovateľské služby. Obhajujeme ich záujmy s rešpektovaním pravidiel a zvyklostí poistného trhu. Naša nezávislosť je predpokladom pre dodržanie maximálnej diskrétnosti.

Využite všetky výhody spolupráce s našou spoločnosťou:

 • vykonávame rozbor možných rizík a na jeho základe doporučíme nášmu klientovi možnosti a potreby poistenia
 • na základe trvalej spolupráce s poisťovňami získavame prehľad o ich produktoch, čo nám umožňuje zabezpečiť pre klienta čo najširšiu ponuku
 • zadaním zákazky veľkého objemu poisťovniam vytvárame možnosť získať výhodné podmienky poistenia pre jednotlivého klienta
 • klientovi poskytneme hodnotenie poisťovacích kapacít jednotlivých poisťovateľov
 • pri príprave poistenia doporučíme výšku spoluúčasti podľa veľkosti rizika a s prihliadnutím na finančnú situáciu nášho klienta
 • podľa predložených ponúk doporučíme klientovi vhodného poistiteľa, konečné rozhodnutie však prináleží klientovi
 • naše služby sú dlhodobé (v priebehu poistného roku zabezpečíme potrebné zmeny v poistných zmluvách)
 • zabezpečujeme pomoc a poradenstvo pri likvidácii škôd, naše služby predstavujú úsporu práce a nákladov na činnosti súvisiace s poistením, ktoré by pracovníci klienta inak museli vynaložiť
 • predstavujú tiež úsporu práce poisťovateľovi, nakoľko tento už nemusí vykonávať pracné ocenenie rizika a ďalšie služby s tým spojené
 • naša činnosť je hradená formou provízie od poisťovne, do ktorej bolo napokon riziko umiestnené, pre klienta sú naše služby bezplatné
 • okrem všetkých druhov poistenia majetku Vám naša spoločnosť poskytne plný servis aj pri životnom, úrazovom, prípadne dôchodkovom poistení Vašich zamestnancov, ako i kľúčových managerov
 • v minulosti sme vytvorili v spolupráci s poisťovňami veľmi výhodné poistenie majetku leasingových spoločností
 • v havarijnom poistení dokážeme zabezpečiť v súčasnosti veľmi výhodné poistenie osobných a nákladných motorových vozidiel uzavretím súborových poistných zmlúv