Kontakty

I.B.I.S. - POISŤOVACIE SLUŽBY, s.R.O.

Adresa: Rustaveliho 4, 831 06 Bratislava
Tel.: +421 2 44 88 11 00, +421 2 44 88 11 01
E-mail: ibis@ibis-sro.sk

Obchodný riaditeľ

Bc. Ľuboš Krajčír
Tel.: +421 903 433 061, E-mail: krajcir@ibis-sro.sk

Úsek obchodu a evidencie poistných udalostí

Ing. Ivana Kubicová
Tel.: +421 907 735 546, E-mail: ibis@ibis-sro.sk

Martina Miškovičová
Tel.: +421 917 207 464, E-mail: miskovicova@ibis-sro.sk

Andrea Haplová
Tel.: +421 905 919 015, E-mail: haplova@ibis-sro.sk

Úsek správy poistenia

Dorota Oroszová
Tel.: +421 908 863 237, E-mail: office@ibis-sro.sk

Konatelia spoločnosti

Ing. Alfred Orosz
Tel.: +421 905 623 520, E-mail: orosz@ibis-sro.sk

Bc. Vojtech Bohuš
Tel.: +421 905 623 519, E-mail: bohus@ibis-sro.sk

Kontaktujte nás