škodové udalosti

Napomáhame pri riešení škodových udalostí klienta podľa jeho požiadaviek.

aktualizácia poistenia

Informujeme klienta o nutnosti aktualizovať rozsah a podmienky jeho poistnej ochrany a navrhujeme opatrenia na jej optimalizáciu.